De steenmarter verjagen.com Gratis advies en oplossingen om de steenmarter te verjagen en bestrijden

Bel ons direct

000 – 123 4567

Lokaal tarief, 24/7 vrijblijvende offerte
steenmarter bestrijden

De Steenmarter bestrijden

Het aantal meldingen van overlast en schade door Steenmarter is de laatste jaren fors toegenomen. Steeds meer mensen hebben daarom interesse in de Steenmarter bestrijden.

En terecht, want wie te maken heeft met Steenmarter overlast, kan hier behoorlijk wat problemen van ondervinden.

De Steenmarter is in Nederland echter een beschermde diersoort. En veel dingen die u misschien wilt doen om de Steenmarter te bestrijden kunnen strafbaar zijn. Daarom is het goed om te weten wat u wél en niet kunt doen om van de overlast af te komen.

Op deze pagina leggen we u het een en ander uit, zodat u de juiste actie kunt ondernemen tegen uw marterprobleem.

Steenmarter overlast

Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om te weten of u daadwerkelijk te maken heeft met Steenmarters. Op deze pagina kunt u wat meer basisinformatie lezen over de Steenmarter en zijn gedrag.

Omdat Steenmarters echte nachtdieren zijn en overdag vaak slapen, zal u de diertjes niet vaak tegenkomen. Wat u wel vaak zult ontdekken als u met deze beestjes te maken heeft, is de schade die zij aanrichten. Hieronder bespreken we de meest voorkomende schade en overlast veroorzaakt door marters.

steenmarter bestrijden

Foto: PaterMcFly

Geluidsoverlast – Steenmarters zijn heel erg speels en kunnen daarom veel gebonk en geluid maken als zij bijvoorbeeld op uw zolder zitten. Ook zijn ze erg territoriaal en kunnen ze krijsende geluiden maken om soortgenoten af te schrikken.

Stankoverlast – Als u Steenmarter in huis heeft, is de kans groot dat u dit na verloop van tijd ook ruikt. Ze doen daar namelijk ook hun behoeften en de uitwerpselen zullen gaan stinken. Ook nemen ze resten van prooien mee naar binnen die zullen gaan rotten.

Schade aan auto’s – Een van de favoriete verblijfplaatsen van de marter is onder de motorkap van auto’s. Hier knagen ze kabels kapot en maken ze een veilige schuilplaats. Er kan hierdoor dus behoorlijk wat schade ontstaan aan uw auto.

Vermoorden van pluimvee – De Steenmarter is een roofdier en eet graag eieren van pluimvee. Vaak blijft het echter niet alleen bij de eieren, maar kan de Steenmarter ook kippen vermoorden.

Schade aan woning – Ook kan de marter schade aan uw woning aanbrengen. Bijvoorbeeld door het kapot knagen van isolatiemateriaal.

Ondanks al deze overlast is het beestje niet gevaarlijk voor de mens. Mensen zullen waarschijnlijk schrikken als ze het diertje zien, maar hij zal u nooit aanvallen, tenzij het beestje zich echt bedreigd voelt.

De Steenmarter bestrijden en de wetgeving

Als u last heeft van de overlast die hierboven is genoemd, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk actie ondernemen om dit te verhelpen. Bij de meeste soorten ongedierte kunnen er gemakkelijke bestrijdingsmaatregelen genomen worden. De Steenmarter is echter geen ongedierte en de Steenmarter bestrijden gaat niet zomaar.

Hieronder het stuk uit de Flora en Fauna wet wat gaat over beschermde diersoorten.

Flora en Fauna wet:

Paragraaf 2. Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving.

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

 

Gezien artikel 10, is de Steenmarter bestrijden dus verboden. En sterker nog, u mag het diertje niet verstoren in zijn dagelijkse bezigheden. Dus zelfs het vangen en verjagen zijn niet toegestaan.

Vanzelfsprekend mag u de beestjes ook niet vangen met een klem of vergiftigen.

De Steenmarter bestrijden; wat kunt u wel doen?

De Steenmarter bestrijden is dus niet eenvoudig en kan niet zomaar gedaan worden. Er zijn echter bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van de Steenmarter en het nemen van maatregelen om de overlast niet terug te laten keren.

Want vaak is het zo dat mensen een Steenmarter verjagen, maar dat het diertje snel weer terug keert naar zijn territorium of dat deze plek wordt ingenomen door een soortgenoot. Dit is dus niet erg effectief.

Wat u dus kunt doen is de Steenmarter bestrijden met hulp van een professionele bestrijder die in bezit is van een vergunning om maatregelen te nemen tegen de Steenmarter.

Het diertje zal niet gedood worden, maar er zullen bijvoorbeeld wel diervriendelijke maatregelen genomen worden die de overlast bij u doen laten verdwijnen.

Het beste is om niet zelf te gaan dokteren maar echt gebruik te maken van deze bedrijven met een vergunning. Zelf actie ondernemen is strafbaar en kan uitlopen in een fikse boete.

Bel ons direct of vraag advies aan

000 – 123 4567, Lokaal tarief, 24/7 vrijblijvende offerte