De steenmarter verjagen.com Gratis advies en oplossingen om de steenmarter te verjagen en bestrijden

Bel ons direct

000 – 123 4567

Lokaal tarief, 24/7 vrijblijvende offerte

Privacy & Cookies

Bescherming persoonsgegevens

Desteenmarterverjagen.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van beestjeskwijt.nl en zijn bestemd voor intern gebruik bij Beestjes Kwijt en haar partners. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Om het gebruik van Desteenmarterverjagen.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Desteenmarterverjagen.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van Desteenmarterverjagen.com geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Desteenmarterverjagen.com, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.