De steenmarter verjagen.com Gratis advies en oplossingen om de steenmarter te verjagen en bestrijden

Bel ons direct

000 – 123 4567

Lokaal tarief, 24/7 vrijblijvende offerte
marterverschrikker

Marterverschrikker; Werkt het?

De Steenmarter zorgt de laatste jaren in Nederland voor veel overlast. Steeds meer mensen gaan daarom op zoek naar oplossingen om de overlast van de marter te beperken.

Vaak zonder resultaat.

Dat de Steenmarter een beschermde diersoort is in Nederland maakt het er niet makkelijker op. Daarom mag je de Steenmarter niet vangen, vergiftigen en doden.

Een andere maatregel is de Marterverschrikker. Op deze pagina leggen we uit wat de Marterverschrikker is, of dit wel legaal is en of het echt werkt.

Wat is een Marterverschrikker?

Een Marterverschrikker is een apparaatje wat een geluid uitzendt op hoge frequentie. Dit apparaatje zendt geluid uit op 23 kHz. Dit is niet hoorbaar voor de mens. De mens kan slechts frequenties horen tot en met 20 kHz.

Marters horen het geluid op deze frequentie wel, en daarom claimen de makers van deze apparaatjes dat de marters hierdoor verstoord zullen worden en dat hierdoor de overlast zal verdwijnen.

Er zijn zowel Marterverschrikkers beschikbaar die u in de auto kunt plaatsen als die u in en om uw woning kunt neerzetten. Het geluid kan echter niet door muren en wanden heen dringen.

marterverschrikker

Marterverschrikker in auto

Foto: Maexchen1234

Is een Marterverschrikker illegaal?

Er bestaat veel verwarring over of deze methode nu illegaal is of niet. Om hier achter te komen, is het beste om naar de Flora en Fauna wet te kijken en te achterhalen of deze activiteiten in de wetsartikelen verboden worden.

Hieronder de artikelen uit de Flora en Faunawet die over beschermde diersoorten gaan:

Flora en Fauna wet:

Paragraaf 2. Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving.

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Ui artikel 10 blijkt dat het opzettelijk verstoren van een beschermde diersoort verboden is. Hieruit is af te leiden dat het plaatsen van dergelijke Marterverschrikkers ook illegaal, en dus strafbaar is. De Steenmarter wordt immers in zijn dagelijkse activiteiten verstoort.

Werkt de Marterverschrikker?

Ook over of de Marterverschrikker echt werkt zijn veel twijfels. Op Internet zijn wisselende verhalen te lezen van mensen die de apparaatjes gebruikt hebben.

Hieronder een quote van het sat4all forum waarbij de mensen geen positieve ervaringen hebben met Marterverschrikkers:

“Tsja, mijn vader had een marter die schade aangericht had. behoorlijk wat kosten..

Nadat het gemaakt was kocht hij zo een verschrikker.

Het duurde nog niet een paar dagen en de marter had al weer geknaagd… terwijl de verschrikker was aangesloten….”

Wat kunt u dan wel doen tegen overlast van Steenmarters?

Het de beste methode is om niet zelf te gaan dokteren, maar om advies te vragen van een erkend specialistisch bedrijf met een vergunning.

Deze kunnen u helpen en adviseren om de overlast van Steenmarters te beperken en te verhelpen.

Bovendien loopt u zo geen risico op hoge boetes en andere straffen.

Bel met het nummer hieronder om direct in contact te komen met een bevoegde en deskundige bestrijders. Deze helpen u effectief van steenmarters af en u loopt geen risico een boete te krijgen.

Bel ons direct of vraag advies aan

000 – 123 4567, Lokaal tarief, 24/7 vrijblijvende offerte